Người Lớn Nhất

23/09/2015

 NGƯI LN NHT

 

“Con Người sẽ bị nộp.
Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”
(Mc 9, 30.34)

 

Trong lúc Chúa tiến về thập giá

Môn đệ Người mơ ước vinh hoa

Cãi nhau tính toán non già

Xem ai chỗ nhất ai là tài ba

 

Chúa tế nhị về nhà đóng cửa

Dạy môn sinh chan chứa tình thương

Hỏi xem trong lúc đi đường

Các ông tranh luận nguýt lườm chuyện chi

 

Người uốn nắn tư duy môn đệ

Dạy ai tìm quyền thế trên cao

Xuống hàng rốt hết đứng vào

Chỗ người phục vụ, lớn lao Nước Trời

 

Như Chúa đã sống đời dương thế

Tự nguyện làmTôi Tớ anh em

Để từ đau khổ bước lên

Vinh quangThánh Giá cứu người trần gian

 

Ôm em bé Chúa ban lời hứa

Ai đón người nhỏ mọn như em

Phúc thay người đó được xem

ChínhThầy họ đón với niềm hỉ hoan

 

Ai đón tiếp chính Thầy là đón

Đấng sai Thầy, Nguồn Cội Tình Thương

Giêsu tự hạ khiêm nhường

Hiến trao nhân loại con đường gặp Cha

 

Đường lối mới chính là phục vụ

Trong hành trình sứ vụ Giêsu

Cho con hiệp nhất tâm tư

Yêu thương tự hiến như Người đã yêu.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (23/09/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: