Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Đêm Canh Thức Ngày Quốc Tế Gia Đình Philadelphia

Đêm Canh Thức Ngày Quốc Tế Gia Đình Philadelphia

28/09/2015

Đêm Canh Thức Ngày Quốc Tế Gia Đình Philadelphia
Published on Sep 27, 2015

Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình đã do thánh Gioan Phaolô II thành lập ngày mùng 9 tháng 5 năm 1981. Đại hội này do Hội Đồng Toà Thánh về Gia Đình tổ chức ba năm một lần tại nhiều nơi trên thế giới: lần thứ nhất tại Roma năm 1994, lần thứ hai tại Rio de Janeiro năm 1997, lần thứ ba tại Roma năm 2000, lần thứ tư tại Manila năm 2003, lần thứ năm tại Valencia năm 2006, lần thứ sáu tại thành Phố Mêxicô năm 2009, lần thứ bẩy tại Milano năm 2012. Đã có 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc đại hội tại Milano do Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 chủ sự tại phi trường Brescia.

Nguồn: VietCatholicNews

 

GPKONTUM (28/09/2015) KONTUM

%d bloggers like this: