Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh lễ bế mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia

Thánh lễ bế mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia

29/09/2015

Thánh lễ bế mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (29/09/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: