Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Gặp gỡ các Giám Mục tham dự Đại Hội Gia Đình

Gặp gỡ các Giám Mục tham dự Đại Hội Gia Đình

30/09/2015

Gặp gỡ các Giám Mục tham dự Đại Hội Gia Đình

NGUỒN: VietCatholicNews
GPKONTUM (30/09/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: