Archive

Archive for 02/10/2015

Cáo Phó

02/10/2015 Leave a comment

CÁO PHÓ

Trong Niềm Tin vào Đấng Phục Sinh,

Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

Thành Kính Báo Tin :

Nữ tu Saint Louis

VŨ THỊ NHẬT, Anne

 đã được Chúa gọi về lúc 20g 00, ngày 01.10.2015

Hưởng Thọ 92 tuổi, Tu Dòng 73 năm.

 Nghi thức Tẩm Liệm : 16g 00, ngày 02.10.2015

Di Quan :14g 00, ngày 03.10.2015

Thánh Lễ An Táng :14g 30, ngày 03.10.2015

Tại Nguyện đường Cộng đoàn Hưu Dưỡng

123 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

An Táng tại Nghĩa Trang Tỉnh Dòng (Hòa Sơn, Đà Nẵng)

TIỂU SỬ

GPKONTUM (02/10/2015)KONTUM

Đăng ký Đặc San Giáng Sinh và Lịch treo tường 2016.

02/10/2015 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin Quý Cha có nhu cầu đăng ký Đặc San Giáng Sinh và Lịch treo tường 2016. Hiện nay Đặc San và lịch đã có, số lượng giới hạn chỉ có 600 cuốn mỗi loại. Quý Cha có thể đăng ký trên email hay trong dịp tĩnh tâm năm sắp tới (19.10).

Bảng giá:

* Đặc san GS: 28.000đ / cuốn

* Lịch tường (5 tờ): 11.000đ / cuốn

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa