Archive

Archive for 03/10/2015

Cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô trên đường từ Philadelphia về Rôma

03/10/2015 Leave a comment

Cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô trên đường từ Philadelphia về Rôma

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (03/10/2015) KONTUM

Sao Em Không Lần Chuỗi ?

03/10/2015 Leave a comment

Sao Em Không Lần Chuỗi?

LỄ MÂN CÔI

  

Ngày 7 tháng 10, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. ĐGH Piô V thiết lập lễ này để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ chiến thắng của Hải quân Kitô giáo với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại trận Lepanto ngày 7.10.1571. Chiến thắng là nhờ các tín hữu lần Chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ ở Rôma vào ngày giao chiến. Một phép lạ của Đức Mẹ trong Tháng Mân Côi. ĐGH Leo XIII đã thiết lập Tháng Mười là Tháng Mân Côi vào ngày 1.9.1883 và đã công bố 11 Tông thư về Chuỗi Mân Côi trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Suốt tháng Mân Côi, Hội Thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

XIN XEM TIẾP…