Archive

Archive for 09/10/2015

Cảnh Giác Của Cải – CN TN 28 B

09/10/2015 Leave a comment

CN TN 28 B.  Ngày 11. 10. 2015

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-3

 CẢNH GIÁC CỦA CẢI

Bài suy niệm

Bài Đọc 1 và 3 hôm nay nói về sự tìm kiếm giá trị cao qúy nhất trong đời sống con người.  Bài Đọc 1 nói vua Salômon cầu xin sự khôn ngoan khi ông được Thiên Chúa cho làm điều ước, muốn gì cứ xin (x. Kn 7,7-11).  Đức vua không màng đến các giá trị trần thế nhưng đã cầu xin Thiên Chúa cho mình đức khôn ngoan.   Đức vua quý trọng sự khôn ngoan hơn cả vương trượng, ngai vàng, trân châu bảo ngọc, hơn sức khỏe và sắc đẹp.  Tất cả chỉ là cát bụi so với khôn ngoan.  Khôn ngoan là ánh sáng không tàn lụi.  Giá trị của khôn ngoan không nằm trong vật chất, đức vua cầu xin một giá trị vĩnh hằng. “Tôi đã cầu xin và sự khôn ngoan đã được ban cho tôi và cùng với sự khôn ngoan của cải đã đến với tôi” (c. 11).  Bản văn như một lời mời gọi những ai có trách nhiệm lãnh đạo phải biết đặt cao lý tưởng của chức vụ, biết sử dụng của cải vật chất, quyền bính để phục vụ công ích.  Vua Salômon tìm đức hạnh hơn tìm vật chất, ông tương đối hóa giá trị vật chất, đặt vật chất vào đúng chỗ của nó.  Ông xin sự khôn ngoan, để quản trị vật chất.

XIN XEM TIẾP…

Cáo Phó

09/10/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum

Trân trọng báo tin:

Nữ tu MARIE DOMINIQUE  Y HIỀN

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1929

tại xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai

 Đã được Chúa gọi về lúc 19h15, ngày 08.10.2015

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 9h00 sáng Thứ Bảy, ngày 10.10.2015 

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, 13 Nguyễn Huệ, Kontum.

Xin hiệp thông và cầu nguyện cho linh hồn YĂ MARIE DOMINIQUE

sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (09/10/2015) KONTUM