Cáo Phó

09/10/2015

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum

Trân trọng báo tin:

Nữ tu MARIE DOMINIQUE  Y HIỀN

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1929

tại xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai

 Đã được Chúa gọi về lúc 19h15, ngày 08.10.2015

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 9h00 sáng Thứ Bảy, ngày 10.10.2015 

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, 13 Nguyễn Huệ, Kontum.

Xin hiệp thông và cầu nguyện cho linh hồn YĂ MARIE DOMINIQUE

sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (09/10/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: