Home > TàiLiệu, Video > Thánh Lễ An Táng Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HẠNH Thân Phụ của Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến

Thánh Lễ An Táng Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HẠNH Thân Phụ của Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến

10/10/2015

THÁNH LỄ AN TÁNG

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HẠNH

Thân Phụ của Linh Mục Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến

Tại Nt. Phương Nghĩa – Gp. Kontum, ngày 09/10/2015

GPKONTUM (10/10/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: