Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10

10/10/2015

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình – thứ Năm 08 tháng 10

NGUỒN: VietCatholicNews
GPKONTUM (10/10/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: