Archive

Archive for 12/10/2015

Kho tàng trên trời

12/10/2015 Leave a comment

Kho tàng trên trời

“Hãy bán đi những gì anh có mà cho

người nghèo, anh sẽ được một kho

tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”

(Mc 10, 21)

Chàng thanh niên sang giàu thưa Chúa

Các điều răn từ thủa còn thơ

Tôi luôn tuân giữ đến giờ

Làm sao để được đời đời sống vui

 

Chúa âu yếm mong anh thấu hiểu

Chỉ một điều còn thiếu mà thôi

Hãy về bán hết gia tài

Cho người nghèo khó, miệt mài theoTôi

 

Chúa trìu mến gọi mời ta bước

Qua những gì hữu hạn chóng qua

Toàn tâm toàn ý thiết tha

Kiếm tìm phúc lợi an hòa thế nhân

 

Tình Yêu Chúa gia tăng sức mạnh

Giúp ta trong thử thách đau thương

Vì Người Sự Thật, Con Đường

Cho ta tất cả vô phương thấu dò

 

Của cải Chúa sang giàu Thập giá

Kéo ta lên tuyệt đỉnh khôn ngoan

Tin Mừng Thượng Trí trao ban

Cho người nghèo khó kho tàng Giêsu

 

Đi theo Chúa giã từ buông bỏ

Khúc ruột tiền, kiêu ngạo hư danh

Một mình Thiên Chúa nhân lành

Dẫn đoàn con cái lữ hành Thiên Cung

 

Nước hằng sống Chúa Cha dọn sẵn

Nhờ Bửu Huyết Thánh Tử Giêsu

Chúc khen lòng Chúa nhân từ

Xót thương nhân loại chẳng trừ một ai.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (12/10/2015) KONTUM