Archive

Archive for 15/10/2015

Bài Thương Khó Theo Isaia

15/10/2015 Leave a comment

CN TN 29 B. Ngày 18. 10. 2015

Is 53,10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10,35-45 ( CN Truyền Giáo)

Bài Thương Khó Theo Isaia

Bài suy niệm

Phụng vụ hôm nay nói về sự thương khó của Đức Giêsu.  Một trích đọan trong sách tiên tri Isaia làm nên tổng thể “Bài thương khó theo tiên tri Isaia”, người ta thường gọi như vậy.  Bởi vì những gì vị tiên tri này nói về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa thì được ứng nghiệm nơi bản thân Đức Giêsu.  Ngôn sứ Isaia nổi tiếng qua 4 bài ca nói về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa (x. Isaia 42;49;50;53), tất cả dệt nên bài tường thuật về con người và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thật ra bốn bài ca nầy là những lời sấm phán ra trước thời Đức Giêsu chừng sáu trăm năm. Những lời sấm này diễn tả nhân cách và chương trình sống của Đức Giêsu.

XIN XEM TIẾP…

Giàu

15/10/2015 Leave a comment

 

GIÀU

(Mc 10, 17-30 * CN 28 TN/B)

Ki-tô hữu đức tin ngọc bội

máu Giê-su bảo bối độ trì

Cha Giàu rạng rỡ sử thi

con phân phát hết: diệu kỳ phần con?!!!

 

Giàu Thần Khí con tròn ân huệ

bán tận căn vai vế phù hoa

dáng kiều hoàn vũ xuýt xoa

ô kìa ái nữ của Cha Nhân Lành!

 

Giàu nghèo phút giao tranh nhiệm lạ

lạc đà chui lọt cả lỗ kim

gỡ tơ thanh thoát cánh chim

tham sân si giũ để tim thấy Thần!

 

Giàu đôi mắt tay chân miệng lưỡi

hợp trí tri nhạy ngửi Ân Thiên

nhân-Thần trân trọng mối giềng

phút trần giá trị suối thiêng trào tràn!

 

Giàu sự sống kho tàng niềm nỗi

lá nghiêng về nguồn cội phúc vinh

ai đừng vội dứt đường tình

thưởng công tha tội hành trình Cung Son!

 

Con còn sống là còn giàu có

dâng làn hơi đắt đỏ khẽ khàng

Cha ơi yêu luyện tim vàng

mới cho mà ngỡ: đã sang Cõi Giàu!!!

 

Cát Vàng- 10/10/2015

 

GPKONTUM (15/10/2015) KONTUM

Thi Ca Cầu Nguyện số 240

15/10/2015 Leave a comment

THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 240

XIN CLICK VÀO

THI CA CẦU NGUYỆN

GPKONTUM (15/10/2015) KONTUM

Vấn Đề Tĩnh Tâm Năm 2015 của Linh Mục Giáo phận

15/10/2015 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin chuyển đến Quí gia đình trong Giáo phận

các Văn thư liên quan đến “Tĩnh Tâm Năm 2015 của Linh Mục Giáo phận” 

1- Văn Thư số 155/VT/’15/Tgmkt gởi UBND  và Sở Nội Vụ tỉnh Kontum (16/09/2015).

2 – Văn Thư 1885/SNV-TG gởi cho Tòa Giám mục (13/10/2015).

GPKONTUM (15/10/2015) KONTUM

 

1- Văn Thư số 155/VT/’15/Tgmkt gởi UBND tỉnh Kontum và Sở Nội Vụ tỉnh Kontum (16/09/2015).

2 – Văn Thư 1885/SNV-TG gởi cho Tòa Giám mục (13/10/2015).