Giàu

15/10/2015

 

GIÀU

(Mc 10, 17-30 * CN 28 TN/B)

Ki-tô hữu đức tin ngọc bội

máu Giê-su bảo bối độ trì

Cha Giàu rạng rỡ sử thi

con phân phát hết: diệu kỳ phần con?!!!

 

Giàu Thần Khí con tròn ân huệ

bán tận căn vai vế phù hoa

dáng kiều hoàn vũ xuýt xoa

ô kìa ái nữ của Cha Nhân Lành!

 

Giàu nghèo phút giao tranh nhiệm lạ

lạc đà chui lọt cả lỗ kim

gỡ tơ thanh thoát cánh chim

tham sân si giũ để tim thấy Thần!

 

Giàu đôi mắt tay chân miệng lưỡi

hợp trí tri nhạy ngửi Ân Thiên

nhân-Thần trân trọng mối giềng

phút trần giá trị suối thiêng trào tràn!

 

Giàu sự sống kho tàng niềm nỗi

lá nghiêng về nguồn cội phúc vinh

ai đừng vội dứt đường tình

thưởng công tha tội hành trình Cung Son!

 

Con còn sống là còn giàu có

dâng làn hơi đắt đỏ khẽ khàng

Cha ơi yêu luyện tim vàng

mới cho mà ngỡ: đã sang Cõi Giàu!!!

 

Cát Vàng- 10/10/2015

 

GPKONTUM (15/10/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: