Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Vấn Đề Tĩnh Tâm Năm 2015 của Linh Mục Giáo phận

Vấn Đề Tĩnh Tâm Năm 2015 của Linh Mục Giáo phận

15/10/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin chuyển đến Quí gia đình trong Giáo phận

các Văn thư liên quan đến “Tĩnh Tâm Năm 2015 của Linh Mục Giáo phận” 

1- Văn Thư số 155/VT/’15/Tgmkt gởi UBND  và Sở Nội Vụ tỉnh Kontum (16/09/2015).

2 – Văn Thư 1885/SNV-TG gởi cho Tòa Giám mục (13/10/2015).

GPKONTUM (15/10/2015) KONTUM

 

1- Văn Thư số 155/VT/’15/Tgmkt gởi UBND tỉnh Kontum và Sở Nội Vụ tỉnh Kontum (16/09/2015).

2 – Văn Thư 1885/SNV-TG gởi cho Tòa Giám mục (13/10/2015).

Advertisements
%d bloggers like this: