Archive

Archive for 16/10/2015

Sự Việc Đáng Lo Ngại Tại Làng Đăk Nu, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum

16/10/2015 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin tải lên trang mạng một đoạn VIDEO CLIP  về sự việc đáng lo ngại xảy ra (ngày 06/07/2015) tại làng Đăk Nu, xã Ngọc Tụ, Huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum.

Sự việc đáng lo ngại tại làng Đak Nu, xã Ngọc Tụ , huyện Đak Tô, tỉnh Kontum tưởng như đã qua đi, sau sự vụ chính quyền địa phương (vào ngày 06/07/2015) có hành động áp chế, giật phá nhà nguyện – đúng ra là túp lều thờ với mấy cột rừng cong queo và vài tấm tôn – của dân làng. Hậu quả đó vẫn còn tồn động trong dư luận người dân vùng Đăk Tô đến ngày hôm nay, do nhiều lý do như Văn Thư Số 171/VT/’15/tgmkt của Tòa Giáo Mục Kontum gởi cho UBND huyện Đak Tô tỉnh Kontum (ngày 05.10.2015) (xin xem đường dẫn http://giaophankontum.com/Tin-Tuc-Bai-Viet-20XX614gpkt-Van-Thu-So-171VT%E2%80%9915tgmkt-Cua-TGM-Giao-Phan-Kontum-Goi-Den-C.shtml).

Chúng tôi xin trích đoạn:

 “Xin cũng không cho. Dân không tin lời cán bộ nói đến nỗi thế gian có câu “Nói dối như vẹm!”.

“Dân không tin lời cán bộ nói” có đúng không?

      Xin mời gia đình Giáo phận nhận định thái độ của người dân dựa trên sự việc xảy ra vào ngày 06/7/2015: cán bộ huyện giật phá và chính ông chủ tich UBND xã Ngọc Tụ nói rằng huyện sẽ cho gở nhà nguyện này.

      Nhưng 2 ngày sau (08/07/2015), theo lời đề nghị của ông Thiếu tướng Hải với Giám mục cử linh mục lên cùng với ông Đại Tá huyện giải quyết để ổn định dân chúng làng Đăk Nu. Giám mục đã cử 2 linh mục lên làng Đăk Nu, nhưng ông Đại Tá không có mặt theo như ông thiếu tướng đã hứa. Mãi đến 11 giờ, ông chủ tịch xã Ngọc Tụ đến và gặp 2 linh mục đại diện Giám mục, khẳng định rằng ông đã giải thích cho dân làng vào ngày 06/07 vừa rồi không có chuyện cán bộ nào nói Ủy ban huyện sẽ phá gỡ nhà nguyện này và yêu cầu để cấp trên giải quyết; dân hãy giải tán về làm ăn. Ông còn hứa với dân làng, bảo đảm không có chuyện phá gỡ đâu. “Chúng tôi – ông nói- đã giải nghĩa như vậy mà dân làng mất lịch sự đã la ó chưởi bới chúng tôi”.

Nghe đến đó, dân lên tiếng: “ông nói láo, ông nói láo, chính có cán bộ của Ủy ban giật phá mái tôn, chính ông cùng hò la sẽ tháo gỡ nhà nguyện này, giờ ông chối; ông nói láo. Bữa trước ông không có nói vậy đâu. Chúng tôi không tin, không tin các ông đâu. (Có đoạn thu hình sự việc xảy ra vào sáng 08/07/2015).

Chúng tôi đối chiếu và đưa đoạn Video Clip ngày 06/07 lên để toàn thể gia đình của Giáo phận thấy rằng dân làng Đăk Nu nói rất đúng. Người dân tộc đã ý thức rất cao về quyền và phẩm giá con người, quyền tự do tôn giáo. Họ cũng biết dùng lời nói, cử chỉ để biểu lộ ý chí của họ một cách quyết liệt.

Trong Văn thư số 171/VT/’15/tgmkt của Tòa Giám mục cũng nhận định:

“Mới về tới Việt Nam, chúng tôi đã điên đầu với chuyện Dak Nu. Chuyện nhỏ mà hoá lớn! Vỏn vẹn có mấy cây cột rừng và vài tấm tôn mà lại trở nên to đùng vì đụng tới cả chính sách lớn về tự do tôn giáo, lại còn bào mòn niềm tin của người dân đối với chế độ (…)”.

Chúng tôi còn lo sợ ý thức của người dân tộc về quyền sống, tự do tôn giáo gắn chặt với những quyền cơ bản khác của họ đã bị đánh mất sẽ có những hậu quả bùng phát không lường xảy ra như thế nào sau này, nếu một số cán bộ chiêu dụ bằng ăn uống rượu bia như những ngày qua và không thay đổi khung điều hành về quyền con người và quyền tự do tôn giáo!!!

XIN KÍNH MỜI

GPKONTUM (16/10/2015) KONTUM