Dấn thân phục vụ

22/10/2015

     Dấn thân phục vụ

 

 

“Con Người đến để phục vụ và

hiến mạng sống mình làm giá

cứu chuộc muôn người”

(Mc 10, 45)

 

Hai môn đệ đến gần bên Chúa

Xin Ngài cho trong nước vinh quang

Được ngồi tả hữu ngai vàng

Thảnh thơi bổng lộc an toàn tiến thân

 

Mười vị khác xì xầm tức tối

Ai cũng tìm vượt trổi anh em

Nhân tình thế thái bao phen

Chỗ ngồi trên trước oán ghen bất bình

 

Con Thiên Chúa hủy mình nhập thể

Làm của lễ hiến tế Chúa Cha

Khổ hình chén đắng phôi pha

Đắm mình phép rửa giao hòa thế nhân

 

Thập Giá Chúa phúc phần môn đệ

Nỗi điên rồ nhân thế cười chê

Nhưng người môn đệ say mê

Lần theo vết Máu tìm về với Cha

 

Kitô hữu hiền hòa chuyên chú

Lắng ngheThầy phục vụ anh em

Như người tôi tớ thấp hèn

Làm theo Ý Chủ cầm đèn Đức Tin

 

Soi thế giới cuộn mình tăm tối

Thờ cái tôi đưa tới diệt vong

Chứng nhân trải rộng tấm lòng

Yêu thương phục vụ từ trong gia đình

 

Hoa cứu rỗi thắm xinh trần thế

Nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa dấn thân

Hy sinh phục vụ nhân trần

Gọi mời nhân loại bước chân theo Ngài.

 

Nt. Bích Ngọc

 

GPKONTUM (22/10/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: