Archive

Archive for 23/10/2015

Cuộc Gặp Gỡ Trao Đổi Với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Về Việc Hủy Bỏ Cuộc Tĩnh Tâm Năm 2015 Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận

23/10/2015 Leave a comment

Ngày 22/10/2015 Ban mục vụ truyền thông Giáo Phận Kon-Tum có một cuộc gặp gỡ trao đổi với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo Phận Kon Tum, về việc hủy bỏ cuộc tĩnh tâm năm 2015 của linh mục đoàn Giáo phận.

 

GPKONTUM (23/10/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Pater Số 10 Năm 2015

23/10/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Pater số 10.2015

GPKONTUM(23/10/2015)KONTUM

XIN CLICK

Pater Số 10 Năm 2015