Home > TàiLiệu, Video > Cuộc Gặp Gỡ Trao Đổi Với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Về Việc Hủy Bỏ Cuộc Tĩnh Tâm Năm 2015 Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận

Cuộc Gặp Gỡ Trao Đổi Với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Về Việc Hủy Bỏ Cuộc Tĩnh Tâm Năm 2015 Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận

23/10/2015

Ngày 22/10/2015 Ban mục vụ truyền thông Giáo Phận Kon-Tum có một cuộc gặp gỡ trao đổi với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo Phận Kon Tum, về việc hủy bỏ cuộc tĩnh tâm năm 2015 của linh mục đoàn Giáo phận.

 

GPKONTUM (23/10/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: