Archive

Archive for 25/10/2015

Cáo Phó

25/10/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình

 Sr  Maria Nguyễn Thị Mai (SPC- Đà Nẵng)

Sr Madeleine Nguyễn Thị Tuyết Vương (SPC –Đà Nẵng)

 Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA LƯU THỊ KIM TUYẾN

Sinh ngày:  15.7.1935 tại Xuyên Kiệu Duy Xuyên Quảng Nam ĐN

Thuộc Giáo xứ Phú Thọ, Giáo Phận Kon Tum

Được Chúa gọi về lúc: 18g15’ ngày 23/10/2015

Hưởng thọ 81 tuổi

Thánh Lễ An táng 09g00 sáng Thứ Hai, ngày 26/10/2015

Tại Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Giáo xứ Phú Thọ, thành phố Pleiku, Gia Lai

An táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Phú Thọ.

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (18/10/2015) KONTUM