Thấy

29/10/2015

THẤY

(Mc10,46-52 * CN30TN/B)

Quờ quạng anh cầu Chúa đích Danh

Con Vua Đa-vít Đấng Trung Thành

Xin Ngài thương hỏi cả con nữa:

-Anh muốn tôi làm gì, hỡi anh?

 

Anh mù tối mắt tấm lòng thanh

Vững dạ cậy tin Chúa chữa lành

Vất tấm áo choàng, khoác thánh sủng

Ba-ti-mê thấy, theo Ngài nhanh!

 

Cha ơi con thấy niềm tin lạ

Hạnh phúc vĩnh hằng qua khổ đau

Ánh sáng phục sinh qua Thánh Giá

Đàn gà trong ổ trứng tươi màu!

 

Sáng mắt tuyệt vời trái đất quay

Sáng lòng nhân loại nối vòng tay

Hòa bình  kết tựu trong tâm sáng

Sáng dải trăng suông dạ thẳng ngay!

 

Thấy chấm hỏi cong em nhập cư

Tuổi xuân hớp vội gió vô tư

Cán cân mù quáng mắt nào xử?

Ánh Mắt Giê-su đượm chúc thư!

 

Thấy Đấng Tạo Thành trong vũ trụ

Công trình Tay Chúa tỏa hào quang

Thấy tên con dệt ngời tinh tú

Trời Đất xe duyên sợi nắng vàng!

 

Cát Vàng- 24/10/2015

GPKONTUM (29/10/2015) KONTUM

%d bloggers like this: