Home > Giáo Phận KonTum, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức > Pater Số 11 Năm 2015

Pater Số 11 Năm 2015

01/11/2015

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí gia đình Giáo phận PATER số 11 năm 2015

 

Pater Số 11 Năm 2015

 

 

ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM

ALOISIÔ NGUYẾN HÙNG VỊ

 

XIN CLICK

PATER SỐ 11 NĂM 2015

Advertisements
%d bloggers like this: