Cáo Phó

04/11/2015

  Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình Nữ Tu Lucia Nguyễn Thị Kim Yến 
(Dòng Phaolô)

(Hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Phaolô Vi Nhân – Gp Buôn Mê Thuột)

Trân trọng báo tin

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HIÊN

Sinh năm 1923. Tại Bình Định

Địa chỉ: 210 Trần Văn Hai, thành phố Kontum

Thuộc Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kontum.

Đã được Chúa gọi về lúc 4g00 Thứ Tư, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Hưởng thọ 92 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g00 Thứ Sáu, ngày 06 tháng 11 năm 2015

tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kontum.

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (04/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: