Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất – Yêu (Mc 12, 32)

Thiên Chúa Là Đấng Duy Nhất – Yêu (Mc 12, 32)

05/11/2015

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG DUY NHẤT

“Thiên Chúa là Đấng duy nhất,

Ngoài Người ra không có Đấng

nào khác” (Mc 12, 32)

Yêu mến Chúa và người thân cận

Quý trọng hơn của lễ hy sinh

Vì nếu không thực tình yêu mến

Mọi việc kia nhân nghĩa trá hình

 

Người luật sĩ Chúa khen thấu hiểu

Không còn xa Nước Chúa bao nhiêu

Khi nói Chúa là Đấng duy nhất

Ngoài Người ra không có Chúa nào

 

Là Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất

Chúa đã thương tự hiến vì ta

Để muôn dân chung nguồn sống thật

Trong tình thương hiệp nhất một nhà

 

Chúa duy nhất vì Người có thể

Lấy lời Người khuyến dụ chúng ta

Trọn cuộc đời gắn bó với Chúa

Dẫu hành trình bão tố phong ba

 

Chúa duy nhất vì Người có thể

Đòi chúng ta yêu mến tha nhân

Như chính mình không mong đền đáp

Theo gương Chúa phục vụ ân cần

 

Tạ ơn Chúa là Đấng duy nhất

Thánh luật Người ban tặng muôn dân

Yêu mến Chúa và người thân cận

Ai thành tâm Nước Chúa đến gần

 

Nt. Bích Ngọc

 

 

YÊU

 

Lấp lánh tinh cầu rực chữ Yêu

soi thuyền lướt sóng xuôi dòng triều

khoang đầy ắp cá ai cười nói

nắng dọi nhớ Trời gởi gói Yêu!

 

Trăng sáng đại ngàn thúc hội Yêu

điệu xoang chiêng trống rộn cây nêu

mời Yang lúa mới cầu năm mới

Nước, Lửa, Gió về tràn sức Yêu!

 

Cảm tạ ơn Ngài gieo hạt Yêu

sắc màu văn hóa quá phong nhiêu

mà rần rật chảy một màu máu

đen trắng đỏ vàng thắm thiết Yêu!

 

Khát bỏng tìm về nguồn gốc Yêu

Cha ơi chân lý soi từng điều

Ngôi làng trái đất thơm ân phúc

Cung chúc Vương Quyền, phục Luật Yêu!

 

Thiên Chúa Làm Người mẫu mực Yêu

tha nhân hình ảnh Chúa yêu kiều

trao nhau mạng sống đẹp hy tế

sức lực tâm lòng trí tuệ Yêu!

 

Nguyện Chúa Thánh Thần hướng nhịp Yêu

Tin Mừng loan báo ngày thêm nhiều

chân dung Thiên Chúa càng sinh động

con giống nét Ngài: nét sống Yêu!

 

Cát Vàng- 31/10/2015

GPKONTUM (05/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: