Home > Thư Mục Vụ Giám Mục, Văn Thư-Thông Báo > Ngày Thánh Tổ Giáo Phận

Ngày Thánh Tổ Giáo Phận

12/11/2015

Kính thưa Quý Cha,

Thứ Bảy, ngày 14.11.2015 là Ngày Thánh Tổ Giáo Phận Kontum và cũng là Ngày Yao Phu, kính mời Quý Cha về tham dự Thánh Lễ:

* Địa diểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Thời gian: 5g30 sáng Thứ Bảy, ngày 14.11.2015.

+Xin Quý Cha mang áo alba và lễ phục đỏ.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGMG

GPKONTUM (12/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: