Cáo Phó

15/11/2015

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Bích Thủy 
(Đan Viện Bửu Huyết)

(Hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Kagoshima – Japan)

Trân trọng báo tin

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ LUẬN

Sinh năm 1953. Tại Phú Thọ, Gialai

Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gialai

Thuộc Giáo Xứ Lệ Cần, Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kontum.

Đã được Chúa gọi về lúc 9g10 Thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Hưởng thọ 62 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09g00 Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2015

tại Tư Gia: Thôn Cầu Vàng, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gialai.

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ ANNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (15/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: