Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Thánh Tổ Giáo Phận Kontum Và Ngày Hội Yao-Phu

Thánh Lễ Thánh Tổ Giáo Phận Kontum Và Ngày Hội Yao-Phu

16/11/2015

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận xin giới thiệu cùng gia đình Giáo Phận bài ghi nhận về vai trò của Thánh Giám Mục Cuénot Thể – Thánh Tổ Giáo Phận và tầm quan trọng của Hội Yaophu, cũng như Kǒ Khul trong giai đoạn mới. Thánh Lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, 14/11/2015 do Đức Cha Micae Chủ tế, Đức Tân Giám Mục Aloisio, Đức Cha Phê-rô, hơn 80 Linh mục đồng tế và trên 2.300 Yaophu tham dự thánh lễ.

GPKONTUM (16/11/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

I. BÀI GHI NHẬN THÁNH LỄ THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM VÀ NGÀY HỘI YAO-PHU

XIN CLICK VÀO


BÀI GHI NHẬN

II. HÌNH ẢNH TĨNH TÂM – CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ NGÀY MỪNG KÍNH LỄ THÁNH TỔ GIÁO PHẬN VÀ NGÀY YAOPHU

 

XIN CLICK

 

 

* CÁC YAOPHU TĨNH TÂM – CẦU NGUYỆN

 

 

* THÁNH LỄ THÁNH TỔ GIÁO PHẬN

Advertisements
%d bloggers like this: