Chiều Nắng Tím

18/11/2015

 

CHIỀU NẮNG TÍM

Chiều nắng tím em vào miền đất thánh

Bao nấm mồ nằm sát cạnh bên nhau

Bao người thân đang say giấc nghìn thu

Mơ nhìn thấy từng đoàn người thăm viếng

 

Chiều nắng tím trên tay đèn hoa nến

Vào nghĩa trang lòng thương nhớ người xưa

Giọt lệ rơi thay cho cả mùa mưa

Hồn khao khát ơn trời mau tưới mát

 

Tháng mười một nhờ vào lòng thương xót

Chuỗi Mân Côi thay cho tiếng kêu cầu

Mẹ Maria Trinh Nữ nhiệm mầu

Xin thương giúp linh hồn trong luyện ngục

 

Trong cuộc sống nhiều khi con bất lực

Không là công cụ phục vụ yêu thương

Nay xin dâng những khốn khó đời thường

Mong chuộc lỗi thay cho người đã khuất

 

Mùa ân xá con như người hành khất

Thầy Giêsu đến ban phát hồng ân

Xin Ngài thương tha thứ đến vô ngần

Lòng tội lỗi trở trăn chiều nắng tắt

 

Ai không chết theo đường vòng Thiên Luật

Như Đức Giêsu đã chết tiêu điều

Vì tội nhân trần Chúa chọn Tình yêu

Xin thanh luyện vì con đây yếu đuối

 

Cửa trời mở vang lên từng ca khúc

Ôi đẹp thay nơi Thiên Quốc Cửu Trùng

Mừng người thân vui hưởng phúc Thiên đường

Xin nhớ đến anh em còn dương thế !

 

Nt. Maria Xuân Hậu

 

NGUỒN : THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 145

GPKONTUM (18/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: