Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Người Ở Ngay Ngoài Cửa

Người Ở Ngay Ngoài Cửa

18/11/2015

NGƯỜI Ở NGAY NGOÀI CỬA

(Mc 13,24-32 * CN33TN/B)

Anh ở ngay ngoài cửa

em có muốn mở không?

-Ơ mặt trời đỏ lửa

cúi hôn bếp ửng hồng!

 

Vén mây thấp bềnh bồng

suối đàn chân tê cóng

hơi thở anh rực nóng

tâm em phút khơi thông!

 

Nhấc bổng cánh cửa nứa

tràn sức sống mênh mông

vững tin anh điểm tựa

người yêu người kỳ công!

 

Cánh cửa hay thiệp hồng?

mở toang trao bầu nước

anh, em thỏa nguyện ước:

tình Cha cuộn suối sông!

 

Thương trăm làng khác nữa

đẹp bước chân gieo trồng

trống chiêng reo hương lúa

Tin Mừng vọng nhà rông!

 

Em mở cửa cậy trông

anh trao Lời Hằng Sống

mắt tai miệng mở rộng

thổi vào nhà Vầng Đông!

 

Cát Vàng- 13/11/2015

NGUỒN : THI CA CẦU NGUYỆN SỐ 245

GPKONTUM (18/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: