Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Kính Thánh Tổ Giáo Phận – Ngày Yao-Phu

Thánh Lễ Kính Thánh Tổ Giáo Phận – Ngày Yao-Phu

18/11/2015

THÁNH LỄ KÍNH THÁNH TỔ GIÁO PHẬN VÀ NGÀY YAOPHU

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận xin giới thiệu cùng gia đình Giáo Phận đoạn VIDEO CLIP  Thánh Lễ kính Thánh Giám Mục Cuénot Thể – Thánh Tổ Giáo Phận và Ngày Yao Phu năm 2015. Thánh Lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào ngày 14/11/2015 do Đức Cha Micae Chủ tế, Đức Tân Giám Mục Aloisio, Đức Cha Phêrô, hơn 80 Linh mục đồng tế và trên 2.300 Yaophu tham dự.

GPKONTUM (18/11/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Advertisements
%d bloggers like this: