Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – CN TN 34B

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – CN TN 34B

19/11/2015

CN TN 34B. Ngày 22.11. 2015

Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37 (Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ)

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Bài suy niệm

Người tài công điều khiển tàu thủy luôn phải định hướng để tàu không trệch xa mục đích nhắm đến.  Hành trình hướng về Nước Trời cũng vậy, lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ kết thúc chu kỳ phụng vụ hằng năm, Giáo Hội hướng chúng ta nhìn về Đức Giêsu như tận điểm của thời gian, của vũ trụ và của sinh hoạt Giáo hội.  Lý tưởng sống của người Kitô hữu là quy hướng mọi hoạt động về Đức Giêsu Kitô Vua. 

Vạn vật phải quy phục Đức Giêsu, là an-pha và ômêga, là đầu hết và cùng tận,  là Chủ tể mọi loài trên trời dưới đất, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của nhân loại : “Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người” (xem Bài Đọc 1. Đn 7, 13-14).  Người cứu độ nhân loại bằng tình yêu vô biên của Người, bằng cái chết treo trên thập giá Người mang lại cho nhân loại sự sống đời đời, nơi Người ước vọng trường sinh của con người được thể hiện: “Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một” (x. Bài Đọc 1).  Con người trần gian dù có thành công bao nhiêu đi chăng nữa về mặt kinh tế, chính trị xã hội,  hay giàu sang mấy đi chăng nữa, mà không quy kết vào Đức Giêsu Kitô, không gặp gỡ Đức Giêsu Kitô thì kể như bằng không không vậy, vì “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”.

Trong Cựu Ước dân Do thái đã kinh nghiệm chế độ vua chúa, có những vị được Thiên Chúa xức dầu như Saolê, Đavít, Salômon, hình ảnh các vị vua này cho người Do thái thấy sức mạnh hùng hậu và quyền lực chính trị trần thế.  Cho nên khi ở dưới gót giầy đô hộ của quân đội Rôma, người Do thái ao ước có được một vị vua anh minh lãnh đạo để dân tộc họ được độc lập, trái lại người Rôma thì lo sợ sự xuất hiện một ông vua Do thái.  Cho nên trong phiên xét xử Đức Giêsu khi Người ra trước tòa Philatô, ông tổng trấn hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do thái không?”  Tra cứu nguồn gốc lời tố cáo này, Philatô thấy lời tố cáo đó thuộc nội bộ Do thái, vì Đức Giêsu trả lời phủ định: “Nước tôi không thuộc về thế gian nầy … Nước tôi không thuộc chốn nầy”.  Nhưng Người khẳng định mình là vua khi trả lời cho Tổng trấn: “Chính ngài nói rằng tôi là vua.  Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (x. Bài Tin Mừng. Ga 18, 33b-37 ).  Làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa, tức mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là Tình Thương.  Đức Giêsu không phải đến để cạnh tranh ngai vàng, nhưng là vua thực thi tình thương của Thiên Chúa.

Đức Giêsu có làm vua thì không cạnh tranh, không thù địch với hoàng đế Xêdarê, không xâm lăng hay lấn đất giành dân, không đi vào lãnh vực chính trị là lãnh vực của thế gian nầy.  Nước của Đức Giêsu không như người Do thái mong đợi, không như Philatô quan niệm.  Nước của Đức Giêsu đến từ nơi Người sinh ra và từ đó Người đã đến trong thế gian. Nước ấy được thiết lập nhờ lời Người mặc khải về Thiên Chúa.  Những ai đón nhận Lời Người thì trở nên công dân Nước Thiên Chúa.  “Lời” ở đây được hiểu về chính Đức Giêsu.  Như vậy có thể hiểu rằng Nước Thiên Chúa là chính Đức Giêsu.  Ai chấp nhận Đức Giêsu thì thuộc về Nước Thiên Chúa, và Người là Vua của họ.

Đức Giêsu làm vua trong một ý nghĩa mới, vua phục vụ hy sinh chịu chết cho thần dân, để cứu độ thần dân.  Người bị kết án và đóng đinh thập giá trong ý thức về cái chết của mình, Người đón nhận cái chết trong tự do dâng hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.  Người đã lên ngôi khi bị treo lên thập giá, vương miện của Người là vòng gai đội đầu, Người hoàn toàn tự do khi chân tay bị đóng chặt vào thập giá : “Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (x. Bài Đọc 2. Kh 1, 5-8).  Và Thánh giá đã trở nên khí cụ và dấu chỉ biểu tượng cho tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với chúng ta, chưa có ai đã làm sự hy sinh cao cả như vậy để thực hiện tình yêu.  Đức Giêsu xứng đáng danh hiệu Vua Tình Yêu.  Giáo Hội suy tôn Đức Giêsu Kitô là vua theo nghĩa đó.  Người là vua toàn năng thương xót và tha thứ (ĐGH Phanxicô.Tông sắc Lòng Thương Xót của Chúa. 2015)

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua Tình Yêu xin cho con hiểu tình yêu hiến mạng của Chúa và chọn lựa Chúa hơn vàng bạc châu báu, quyền chức trên thế gian nầy. Amen

Lm. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (19/11/2015) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: