Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức > Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Cầu Cho Huynh Trưởng TNTT Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa Dấn Thân Phục Vụ.

Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Cầu Cho Huynh Trưởng TNTT Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa Dấn Thân Phục Vụ.

22/11/2015

Tĩnh Tâm và Thánh Lễ cầu cho Huynh Trưởng TNTT Xứ Đoàn DON BOSCO Phương Nghĩa Dấn Thân Phục Vụ.

Vào 19 giờ ngày 14/11/2015, trước Thánh Lễ Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Tân Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, cha Phaolô Nguyễn Văn Công CSsR. linh mục Tuyên Úy Liên Đoàn MÌNH MÁU CHÚA GIÁO PHẬN KON TUM đã giúp 52 Huynh Trưởng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Phương Nghĩa tĩnh tâm, tìm hiểu và xác định vai trò, trách nhiệm của người Huynh Trưởng TNTT, chuẩn bị cho ngày Tái Thành Lập Xứ Đoàn DON BOSCO PHƯƠNG NGHĨA sắp tới (15/11/2015).

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP : Nghi thức “Quàng Khăn Huynh Trưởng Cấp I, Cấp II” Xứ Đoàn DON BOSCO GX.PHƯƠNG NGHĨA;Thánh Lễ đồng tế: Tân Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, đương nhiệm linh mục chánh xứ Gx. Phương Nghĩa chủ tế, linh mục  Phaolô Nguyễn Văn Công CSsR tuyên úy Liên đoàn và linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, Tuyên Úy Hiệp Đoàn Kitô Vua miền Kontum cùng đồng tế,  sau đây.

GPKONTUM (22/11/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: