Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Vương Quốc Sự Thật

Vương Quốc Sự Thật

22/11/2015

VƯƠNG QUỐC SỰ THẬT

 “Tôi đã sinh ra và đã đến thế

Gian nhằm mục đích này: làm

chứng cho sự thật. Ai đứng về

phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

(Ga 18, 37)

Trước tòa án Phi-la-tô hỏi Chúa

“Ông là vua dân Do-thái thật ư?”

Chỉ những ai đứng về bên Sự Thật

Mới vui mừng nghe tiếng Chúa Giêsu

 

Chúa công bố Người là vua một Nước

Được Thiên Chúa xức dầu và tấn phong

Nhưng Nước ấy phàm nhân không thấy được

Bởi biên cương sâu thẳm tận cõi lòng

 

Vương quốc Chúa khắp nơi tìm quy tụ

Những người tin, phía Sự Thật đứng về.

Một Sự Thật chứng minh bằng án tử

Chúa Giêsu nhận lãnh hết chẳng nề

 

Sự Thật ấy mang khối tình tha thiết

Của Thiên Chúa với dân Người muôn phương

Sự Thật ấy cho con người nhận biết

Ai cũng được bình đắng và yêu thương

 

Con Thiên Chúa làm chứng cho Sự Thật

Vì Chính Người Giao Ước của tình thương

Trong Vương Quốc Nước Trời Người thiết lập

Sự Thật Người dẫn dắt bậc minh vương

 

Vì Vương Quốc Sự Thật bao nhân chứng

Lấy máu đào dâng hiến để chứng minh

Ôi Giêsu Vua An Bình kiên vững

Con dân Người,xin ca tụng tôn vinh

 

Là thần dân, con hy sinh phục vụ

Cho yêu thương trải rộng khắp muôn dân

Vua Sự Thật chính là Vua Vũ Trụ

Phụng mệnh Người cả hoàn vũ xin vâng

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (22/11/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: