Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức > HUYNH TRƯỞNG Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn KITÔ VUA TÂN HƯƠNG, KON TUM TUYÊN HỨA trong thánh lễ CN 22 11 2015 mừng kính trọng thể Đức Giêsu Vua vũ trụ

HUYNH TRƯỞNG Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn KITÔ VUA TÂN HƯƠNG, KON TUM TUYÊN HỨA trong thánh lễ CN 22 11 2015 mừng kính trọng thể Đức Giêsu Vua vũ trụ

24/11/2015

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu VIDEO CLIP:

HUYNH TRƯỞNG Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn KITÔ VUA TÂN HƯƠNG, KON TUM TUYÊN HỨA trong thánh lễ CN 22 11 2015 mừng kính trọng thể Đức Giêsu Vua vũ trụ.

GPKONTUM (24/11/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Advertisements
%d bloggers like this: