Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, Thiếu Nhi Thánh Thể, TinTức, Video, Video > Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Mục Vụ Truyền Thông Chào Chúc Hai Đức Giám Mục

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Mục Vụ Truyền Thông Chào Chúc Hai Đức Giám Mục

25/11/2015

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Mục Vụ Truyền Thông Chào Chúc Hai Đức Giám Mục.

Chiều ngày 23/11/2015, lúc 14 giờ, hai Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Mình Máu Chúa Gp. và Hiệp Đoàn Kitô Vua Miền Kontum, gần 30 anh chị Đại Diện Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cùng các anh chị đại diện trong Ban mục vụ Truyền thông đến gặp và chào chúc Đức Cha Micae tại Tòa Giám mục.  Cha Tuyên Úy Liên Đoàn nói lên tâm tình của những người con trong giáo phận đối với Vị Mục Tử đã dầy công xây dựng Giáo phận, cổ võ sứ mệnh Loan Báo Tin Mừng của TNTT và Truyền Thông. Sau khi huấn từ bảo ban, nhấn mạnh đến sứ mạng phục vụ và ra đi loan báo Tin Mừng theo Ơn gọi Tông đồ giáo dân trong hiện tình xã hội và địa phận, Đức Cha Micae đã đặt tay trên các Huynh Trưởng, trên các anh chị trong Ban mục vụ Truyền thông chúc lành và sai đi. Các cha Tuyên Úy và các anh chị đang hiện diện rất cảm động trước tâm tình nhân ái của Người cha chung đã hy sinh cho Giáo phận trong suốt 12 năm qua (2003-2015).

Trước khi ra về, các anh chị xin Đức Cha chụp ảnh chung làm kỳ niệm.

14 giờ 45: hai Cha Tuyên Úy  Liên Đoàn Mình Máu Chúa và Hiệp Đoàn Kitô Vua Miền Kontum, gần 30 Đại Diện Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cùng các anh chị đại diện trong Ban mục vụ Truyền thông đến gặp và chào chúc Đức Tân Giám mục Aloisiô tại phòng khách Giáo xứ Phương Nghĩa, nơi Ngài  đương nhiệm chánh xứ. Các anh chị chào mừng Đức Tân Giám mục Aloisiô. Cha Tuyên Úy Liên đoàn đại diện anh chị em nói lên lòng yêu thương quí mến và quyết tâm trở nên đầu đàn TNTT và loan báo Tin Mừng trong giai đoạn của Tân Giám mục. Đức Tân Giám mục vui vẻ hồn nhiên, cảm ơn và xin các anh chị Trưởng TNTT, ban mục vụ Truyền thông giúp lời cầu nguyện và chung lưng giúp sức cho Ngài trong giai đoạn Ngài đảm nhận vai trò Mục Tử của Giáo phận.

Ngài cầu nguyện và ban phép lành cho các anh chị đang hiện hiện.

Sau gặp gỡ thân tình,  Ban mục vụ truyền thông xin Đức Tân Giám mục vui lòng ghi ảnh chung với các anh chị hiện diện làm kỷ niệm.

Ban mục vụ truyền thông xin giới thiệu 2 đoạn VIDEO CLIP ngắn ghi lại 2 cuộc gặp gớ đầy ưu ái và cảm động này.

GPKONTUM (25/11/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỚI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: