Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời -Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Hoa Lư

Thiệp Mời -Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Giáo Xứ Hoa Lư

27/11/2015

GPKONTUM (27/11/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: