Home > Tin Tức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo, ĐứcMẹ MăngĐen > Thông Báo Lễ Mẹ Măng Đen Năm 2015

Thông Báo Lễ Mẹ Măng Đen Năm 2015

28/11/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Đức Cha Micae về lễ Đức Mẹ Măng Đen 2015.

 

VPTGM

 

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

GPKONTUM (28/11/2015) KONTUM

 

XIN CLICK

Thông Báo Lễ Mẹ Măng Đen Năm 2015

Advertisements
%d bloggers like this: