Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > VIDEO NỘI DUNG PHỎNG VẤN ĐỨC CHA MICAE TẠI TGM KONTUM, 27/11/2015

VIDEO NỘI DUNG PHỎNG VẤN ĐỨC CHA MICAE TẠI TGM KONTUM, 27/11/2015

29/11/2015

GPKONTUM (29/11/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: