Home > TàiLiệu, Video > Hình thành và phát triển công cuộc truyền giáo và các giáo xứ

Hình thành và phát triển công cuộc truyền giáo và các giáo xứ

01/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể gia đình trong Giáo phận: các lộ trình truyền giáo, sơ lược tiểu sử các giáo xứ qua những giai đoạn lịch sử từ năm 1848 đến nay.

Chúng tôi xin lần lượt trình bày các sử kiện lịch sử cách khái quát bằng VIDEO CLIP theo từng mốc thời gian quan trọng. Chúng tôi không dám có tham vọng trình bày đầy đủ vì khả năng của chúng tôi có giới hạn. Chúng tôi xin Quí vị góp ý để chúng tôi ngày càng hoàn hảo hơn trong việc biên soạn lịch sử Giáo phận qua loại hình thời đại hôm nay.

Xin chân thành cảm ơn.

GPKONTUM (01/12/2015) KONTUM

ĐOẠN VIDEO CLIP

Advertisements
%d bloggers like this: