Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ vào ngày 03.12.2015

Lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ vào ngày 03.12.2015

05/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài tường thuật 

LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC

ĐỨC CHA ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ

(03.12.2015)

GPKONTUM (05/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC

Advertisements
%d bloggers like this: