Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Quang Cảnh Những Ngày Chuẩn Bị Lễ Phong Chức Giám Mục tại Giáo Phận Kontum

Quang Cảnh Những Ngày Chuẩn Bị Lễ Phong Chức Giám Mục tại Giáo Phận Kontum

05/12/2015

Quang Cảnh Những Ngày Chuẩn Bị Lễ Phong Chức Giám Mục tại Giáo Phận Kontum.

GPKONTUM (05/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

 

%d bloggers like this: