Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Xin Đính Chính Số Liệu Trong Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Kontum (03/12/2015)

Xin Đính Chính Số Liệu Trong Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Kontum (03/12/2015)

06/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông xin thành thật cáo lỗi vì thiếu sót trong bài Tường thuật

“THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ

(03/12/2015)” đã được đăng lên trang web Giáo Phận ngày 05/12/2015 vì thông báo không đầy đủ và sai số liệu

những người tham dự Thánh Lễ ngày hôm đó.

Sau khi tham khảo một số người quan tâm vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra con số như sau:

1/ Các Đức Cha hiện diện dâng Thánh Lễ: 31 vị kể cả Tân Giám mục Kontum;

Chúng tôi cũng cảm thấy thiếu sót không cập nhật kịp thời để xướng danh 03 Vị Giám mục trong Thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu biết và ghi lòng cảm ơn cầu nguyện cho các Ngài.

2/ Các linh mục đồng tế : khoảng 274 vị;

3/ Số người tham dự: khoảng trên dưới 30.000 người.

Chúng tôi có hỏi cha Phê-rô Nguyễn Đình Lộc đặc trách Phụng vụ, ngài cho biết:

+ số bánh lễ Ngài cho để trong 100 bình rước lễ, mỗi bình là 200 bánh.

Tổng số 20.000 bánh. Số lượng Mình Thánh Chúa đã được rước hết; nhiều cha còn phải bẻ nhỏ Hình Bánh Thánh nữa. Còn một số khá nhiều tín hữu chưa được rước Mình Thánh Chúa trong ngày lễ này. Cha Tổng Đại diện cho biết ngài rất buồn vì không tiên liệu số giáo dân quá đông như thế.

Theo ý kiến cha phụ trách Phụng vụ phỏng đoán gần 30.000 người, chưa kể những anh em bên lương dân tham dự, và số các em nhỏ đi theo cha mẹ tham dự ngày Lễ Tấn Phong Giám mục.

Trong bản tường thuật chúng tôi có sai sót ngoài ý muốn do sơ suất kỷ thuật in ấn, thay vì một con số khiêm tốn lại viết thêm một số “0” nữa, thành gấp 10 lần hơn (150.000 người). Chúng tôi xin điều chỉnh lại như đã trình bày: từ 28.000 người đến 30.000 người, một con số quá đông người tham dự Thánh Lễ chưa từng thấy trong những năm qua khi có Thánh lễ trong Thành Phố Kontum.

XIN ĐA TẠ

GPKONTUM (06/12/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: