Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Hoa Lư Trong Ký Ức và Tâm Tư

Hoa Lư Trong Ký Ức và Tâm Tư

08/12/2015

Nhân ngày Giáo Xứ Hoa Lư Kỷ niệm Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo xứ (1965 – 2015), Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài viết “Hoa Lư Trong Ký Ức và Tâm Tư” sau đây.

GPKONTUM (08/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

HOA LƯ 50 NĂM 

 

Advertisements
%d bloggers like this: