Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum Vào Sáng 04/12/2015

Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum Vào Sáng 04/12/2015

08/12/2015

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin gởi đến gia đình Giáo Phận ĐOẠN VIDEO CLIP về THÁNH LỄ TẠ ƠN tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum vào sáng thứ sáu (04/12/2015). 05 Giám mục hiện diện dâng Thánh lễ: Đức Tân Giám Mục Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ chủ tế, Đức Giám Mục Đại Diện Tòa Thánh không thường trú  tại Việt Nam giảng;  02 Đức Cha nguyên Giám mục Giáo phận Kontum: Đức Cha Phê-rô và Đức Cha Micae cùng Đức Cha Giáo phận ĐàLạt, và 80 linh mục đồng tế; đông đảo nam nữ tu sĩ và tín hữu kinh và dân tộc tham dự dâng Thánh Lễ  cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục rất sốt sắng.

Chúng tôi sẽ tường thuật Thánh lễ Tạ Ơn này đầy đủ hơn.

GPKONTUM (08/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: