Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Kontum – Phần II

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Kontum – Phần II

08/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin gửi đến toàn thể gia đình Giáo phận “Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Kontum” tại khuôn viên Chủng viện Thừa sai Kontum vào sáng ngày 03/12/2015. Số Giám mục : 30 vị; Linh mục đồng tế 274 vị; và những người tham dự Thánh Lễ : 30.000 người.

Sau đây là ĐOẠN VIDEO CLIP

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Kontum – Phần II.

+Phụng Vụ Thánh Thể;

+Tân Giám mục Ban Phép Lành

GPKONTUM (08/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: