Home > Giáo Phận KonTum, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm

Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm

09/12/2015

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng gia đình Giáo phận bài viết: “Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm” nhân dịp Mừng 50 năm hình thành Giáo xứ (1965 – 2015). Chúng tôi xin trích đoạn bài viết “Hoa Lư Trong Hành Trình 50 Năm” để nói lên ý nghĩa và tâm tư của những con người có một niềm tin vào bàn tay Chúa Quan Phòng  đã và đang sống trong cuộc sống thăng trầm của Giáo xứ Hoa Lư : 

” Lịch sử năm mươi năm của Giáo xứ là cả một hành trình dài, tương đương với nửa đời người hoặc ít ra là hai thế hệ.  Trong vỏn vẹn vài trang giấy, không thể mô tả hết những gì Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư đã trải qua, đã chứng kiến, đã sống chứng nhân cho niềm tin vào Đấng Tối Cao, mặc cho những đổi thay của đất nước, của con người và thời cuộc. Trong suốt 50 năm đó, bàn tay Quan Phòng của Thiên Chúa vẫn không ngừng đưa ra, đỡ lấy những người con yêu thương của Người”

GPKONTUM (09/12/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

XIN CLICK

HOA LƯ TRONG HÀNH TRÌNH 50 NĂM

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: