Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Văn Phòng TGM xin thông báo về Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót:

Văn Phòng TGM xin thông báo về Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót:

10/12/2015

Văn Phòng TGM xin thông báo về Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót:

* Thời gian: 10g00 sáng Chúa Nhật, ngày 13.12.2015

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.

Do Đức Cha Aloisiô, GmGp chủ sự.

+ Xin Quý Cha mang theo áo alba và lễ phục tím.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (10/12/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: