Home > TinTức > Thư Mục Vụ Đầu Tiên Của Tân Giám Mục Nguyễn Hùng Vị

Thư Mục Vụ Đầu Tiên Của Tân Giám Mục Nguyễn Hùng Vị

10/12/2015

Thư Mục Vụ
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận xin giới Thư Mục Vụ đầu tiên của Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ, Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum.

GPKONTUM (10/12/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: