Home > TinTức > Giáo Phận Kon Tum Nghi Thức Mở Cửa Thánh & Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương (13.12.2015)

Giáo Phận Kon Tum Nghi Thức Mở Cửa Thánh & Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương (13.12.2015)

14/12/2015

Đức Thánh  Cha Phanxicô đã  qui định rằng mỗi Giáo Phận và cả các Đền thánh cũng sẽ mở Cửa Thương Xót vào Ngày 13.12.2015, tức Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, để mọi con cái Chúa thể hiện được sự hiệp thông với Giáo Hội.

Sau đây Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin tường thuật NGHI THỨC MỞ CỬA THÁNH và THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG 13.12.2015 tại Nhà thờ Chính Tòa.

GPKONTUM (14/12/2015) KONTUM

XIN CLICK

NGHI THỨC MỞ CỬA THÁNH và THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Advertisements
%d bloggers like this: