Home > TàiLiệu, Video, Video, ĐứcMẹ MăngĐen > Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (09 và 10 tháng 12 năm 2015)

Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (09 và 10 tháng 12 năm 2015)

14/12/2015

THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

(09 và 10 tháng 12 năm 2015)

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí Gia đình Giáo phận:

Thánh Lễ Đại Trào Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen

 vào những ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2015.

Hai đoạn VIDEO CLIP:

I – Ngày 09 tháng 12 năm 2015)

II – Ngày 10 tháng 12 năm 2015

GPKONTUM (14/12/2015)

XIN KÍNH MỜI

I – Ngày 09 tháng 12 năm 2015)

 

II – Ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Advertisements
%d bloggers like this: