Mô Hình Nhà Thờ Măng Đen

17/12/2015

Ban mục vụ truyền thông Giáo Phận xin chuyển đến quý gia đình trong Giáo Phận MÔ HÌNH NHÀ THỜ MĂNG ĐEN. Đức Giám Mục Giáo Phận muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của cộng đoàn dân Chúa về mô hình Nhà thờ Măng Đen này.

 

Xin Quý vị gửi ý kiến đóng góp theo địa chỉ:

 

1. Văn phòng Tòa Giám Mục: tgmktum@gmail.com

 

2. Cha Tổng đại diện: dongpku70@gmail.com

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

 

GPKONTUM (17/12/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: